گز كودک

هزینه پست ، رايگان می باشد.

نوع شیرینی: گز

وزن خالص جعبه: 50 گرم

تعداد گز موجود دربسته : 4 عدد

تعداد بسته موجود درکارتن: 18 عدد

ابعاد بسته بندی: 28*5*2 سانتی متر

نام جعبه: کودک

نام طرح: برگ، بَره ، فروزن، مردعنکبوتی، میکی موس، مینیون

نوع جعبه: مقوای ایندربرد

شماره پروانه بهداشتی :6-1491/15

مشاهده همه 3 نتیجه